• Αρχική
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
  • Δεξιότητες Πληροφορικής

Απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση βασικών εφαρμογών των Η/Υ για την εργασία και τις σπουδές.

Μετά το πέρας των παρακάτω εκπαιδευτικών ενοτήτων οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν επιτυχώς να συμμετάσχουν στις αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ  εξετάσεις ECDL.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών 7 ενοτήτων ECDL περιλαμβάνει τις εξής Ενότητες: