• Αρχική
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
  • Παιδικά Τμήματα

Στα παιδικά τμήματα υπολογιστών, τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εφαρμογές που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην πληροφορική αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις χρήσιμες για την πορεία τους.

Μέσα από διάφορα σενάρια και με τη χρήση εφαρμογών όπως το WORD, POWERPOINT, EXCEL, TUXPAINT, τα παιδιά μόνα τους ή σε συνεργασία μεταξύ τους θα δημιουργούν και θα διασκεδάζουν.

Σε ειδικά μαθήματα τα παιδιά θα βλέπουν τα μηχανικά μέρη ενός υπολογιστή, θα μαθαίνουν βασικές έννοιες της πληροφορικής, θα ενημερώνονται για τη σωστή χρήση του υπολογιστή και για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.