Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών SmartLink λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται απ’ αυτό σε όλες τις γλώσσες που διδάσκονται.

Α1:   Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης

Α2:    Επίπεδο βασικής γνώσης

Β1:    Επίπεδο μέτριας γνώσης

Β2:    Επίπεδο καλής γνώσης

Γ1:    Επίπεδο πολύ καλής γνώσης

Γ2:    Επίπεδο άριστης γνώσης