Προσανατολισμός στον μαθητή και στις ατομικές του ανάγκες.

Η Διδασκαλία μας και η Μέθοδός μας.

 • O Στόχος μας Open or Close

  μέσα από την:

  • ακουστική – αναγνωστική διαδικασία,
  • την προφορική & γραπτή επικοινωνία,
  • την ομαδική εργασία με την ενεργή και ομοιόμορφη συμμετοχή όλων,

  να οδηγηθούν οι μαθητές μας στην κατανόηση της γλώσσας, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκονται.

 • Διαδραστική Μέθοδος Μάθησης Open or Close

  Μέσα από τη διαδραστική μέθοδο η μάθηση είναι διασκέδαση. Οδηγεί στην επιθυμητή ανάπτυξη της γλωσσικής δεξιότητας, μέσα από το παιχνίδι, με βάση τέσσερις κεντρικούς άξονες :

  • ακρόαση,
  • ομιλία,
  • ανάγνωση,
  • γραφή.